تماس با ما

راههای ارتباط با فروشگاه اینترنتی لباس یورمد

دفتر مرکزی :

استان آذربایجانغربی – ارومیه – خیابان کشتگر ساختمان الماس غرب شماره 608

شماره تماس :

044 – 32255347

044 – 32255348

ایمیل :

info@urmode.com